Return to Випуск №1(22), 2014 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1910

Гризун Л. Е. Напрями застосування апарата нечіткої логіки для розв’язання завдань педагогічної діагностики

УДК 371.26 Гризун Л. Е., професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор   Напрями застосування апарата нечіткої логіки для розв’язання завдань педагогічної діагностики   У статті на основі аналізу основних можливостей математичного апарата нечіткої логіки встановлено її потенціал як інструмента якісного сучасного педагогічного діагностування, визначено основні напрями її застосування …

Гораш К. В. Складові інформаційного забезпечення науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів

Гораш К. В., старший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук   Складові інформаційного забезпечення науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів   У статті визначено та обґрунтовано основні складові інформаційного забезпечення науково-дослідницької діяльності студентів (інформація, інформаційні процеси, інформаційні ресурси та джерела); сформульовано базові принципи, на яких ґрунтується його …

Бабич В.І. Розвиток компетентності майбутніх педагогів із формування соціального здоров’я шкільної молоді

УДК [373.5.015.31:316.42]:613 Бабич В.І., доцент кафедри  соціальної педагогіки  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент   Розвиток компетентності майбутніх педагогів із формування соціального здоров’я шкільної молоді   У статті розглянуто актуальні питання підготовки майбутніх учителів до виховання соціально здорових учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано авторський методичний прийом, спрямований на якісний розвиток знань та …

Грибок Н. М. Стан сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

УДК [378.016 : 796 – 056.22] Грибок Н. М., доцент кафедри фізичного виховання та спорту Донбаського державного технічного університету. кандидат педагогічних наук   Рецензент: Горащук В. П., професор кафедри фізичної реалібітації та валеології державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", доктор педагогічних наук   Стан сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи   У статті розглянуто …

Никоненко Ю.В. Дослідження особливостей стану самотності у респондентів підліткового віку

Никоненко Ю.В., доцент кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук   Дослідження особливостей стану самотності у респондентів підліткового віку   У статті розкрито особливості підліткового віку, подано результати аналізу дослідження стану самотності підлітків, здійснено інтерпретацію отриманих результатів. Ключові слова: підлітки, самотність, психічний розвиток.   Постановка проблеми. Сутність людської …