Return to Випуск №2(23), 2014 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2346

Ляхоцька Л. Л. Структурний підрозділ дистанційного навчання закладу післядипломної педагогічної освіти

УДК 37.018.43:004 Ляхоцька Л. Л., професор кафедри відкритих освітніх систем  та інформаційно-комунікаційних технологій Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії наук України,  кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент:  Мельник В. К., доцент кафедри менеджменту освіти, маркетингу та економіки Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії наук України, кандидат педагогічних наук   Структурний підрозділ дистанційного …

Сас О. О. Педагогічні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вихователів на семінарсько-практичних заняттях із дошкільної лінгводидактики

УДК 371.134+[74.02 : 81’2/44] – 053.4(045) Сас О. О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Зданевич Л. В., завідувач кафедри дошкільної педагогіки,психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Педагогічні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вихователів на семінарсько-практичних заняттях із дошкільної лінгводидактики   У …

Сгадова В.В. Організація творчого пошуку вчителів у школі ​як умова її інноваційного розвитку

УДК 378.147 Сгадова В.В., професор кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат педагогічних наук   Організація творчого пошуку вчителів у школі ​як умова її інноваційного розвитку   У статті розкрито необхідність цілеспрямованої організації творчого пошуку вчителів у школі як важливої умови її інноваційного розвитку. Виявлено сутність і …

Рібцун Ю. В. До проблеми створення програми “Образотворче мистецтво” для роботи із п’ятикласниками з тяжкими порушеннями мовлення

Рібцун Ю. В., старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник   До проблеми створення програми "Образотворче мистецтво" для роботи із п’ятикласниками з тяжкими порушеннями мовлення   У статті висвітлено актуальність створення спеціальної шкільної програми з образотворчого мистецтва для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, розкрито її структуру та особливості використання. …