Return to Випуск №1(25), 2015 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2631

Демешкант Н.А. Європейський вектор модернізації процесу підготовки сучасного фахівця

УДК 378.1 (4) (477) Демешкант Н.А., професор кафедри інноваційної діяльності в аграрно-промисловому секторі Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, доцент   Рецензент: Кручек В.А., доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, доцент   Європейський вектор модернізації процесу підготовки сучасного фахівця   У статті проаналізовано світові тенденції розвитку вищої …

Палкін В.А., Дмитриева И.В. К вопросу об углублении противоречий между информационной цивилизацией и культурой

УДК 37. 017. 924.(013.78)                                                                                    Палкин В.А.,  профессор кафедры педагогика и психология КУЗ КОР "Киевский областной институт последипломного образования педагогических кадров", кандидат педагогических наук, доцент; Дмитриева И.В., руководитель Донецкой областной лаборатории гуманной педагогики         К вопросу об углублении противоречий между информационной цивилизацией  и культурой   В статье показано, что развитие информационной цивилизации должно сопровождаться ростом культуры …

Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку механізмів фінансування вищої освіти в Європейському Союзі

Мосьпан Н.В., доцент кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент   Тенденції розвитку механізмів фінансування вищої освіти в Європейському Союзі   У статті здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку фінансування вищої освіти в Європейському Союзі, а саме: еволюції стратегій фінансування вищої освіти за 2008-2014 роки, зміни обсягу фінансування різних систем за цей період …

Вихрестенко Ж.В. Домашня (сімейна) освіта як альтернативна форма загальної середньої освіти

Вихрестенко Ж.В., методист навчально-методичного кабінету початкової освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"   Рецензент: Чубарук О. В., проректор з наукової роботи Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"   Домашня (сімейна) освіта як альтернативна форма загальної середньої освіти           У статті розкрито сутність поняття "домашня …