Print this Сторінка

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2633

Клокар Н.І. Регіональна модель управління системою підвищення кваліфі­ка­ції педаго­гічних кадрів

Клокар Н.І., професор кафедри управління освітою Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", доктор педагогічних наук, професор     Регіональна модель управління системою підвищення кваліфі­ка­ції педаго­гічних кадрів   У статті презентовано авторську регіональну модель управ­­ління підвищенням фахової кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти. Модель управління підвищенням кваліфікації …

View page »

Ковальова С.В. Концепт передового педагогічного досвіду як соціально-педагогічної категорії

 Ковальова С.В.,  завідувач  кафедри педагогічної майстерності Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної  освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук, доцент   Концепт  передового педагогічного досвіду як соціально-педагогічної категорії   У статті представлено авторське визначення поняття "передовий педагогічний досвід",  розкрито його сутність,  види, рівні,  висвітлено етапи його становлення  й розвитку як соціально-педагогічної категорії. Автор трактує …

View page »

Семенова А.В. Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентами: синергетичний підхід

Семенова А. В., професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету, доктор педагогічних наук, доцент   Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентами: синергетичний підхід У статті пояснено особливості нелінійної організації керування написанням кваліфікаційних робіт студентами на ґрунті синергетичного підходу. Обґрунтовується теза про те, що взаємодія як сукупність відносин між суб’єктами педагогічної дії є, перш за все, цілісною …

View page »

Панченко Т.Л. Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації

УДК 378-056.26 Панченко Т. Л., доцент кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук   Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації   У статті розкрито питання  особливостей організації самостійної роботи студентів з інвалідністю у процесі отримання професійної освіти у …

View page »

Muntian, S.G. The extracurricular activity: a key to improving the quality of foreign language training

УДК 378.147.88.016 S.G. Muntian, Senior teacher at the Department for foreign languages  Tavria State Agrotechnological University   The extracurricular activity: a key to improving the quality of foreign language training   Abstract. The present paper disentangles the theoretical issues of the extracurricular foreign language training and develops a practical perspective on the organization of extracurricular …

View page »