Return to Випуск №3(21), 2013 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=357

Білянін Г.І. Управлінська компетентність менеджера в системі безперервної освіти

Білянін Г.І., директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент   Управлінська компетентність менеджера в системі безперервної освіти У статті розкрито сутність поняття "управлінська компетентність", її компонентів: когнітивного, організаційного, комунікативного, рефлексивного. Представлено критерії оцінювання ступеня розвитку структури управлінської компетентності керівника освітньої установи. Проаналізовано вплив зміни соціально-економічних відносин у суспільстві на рольові функції …

Чубарук О.В. Наукові основи розроблення моделі управління розвитком професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної педагогічної освіти

Чубарук О.В., проректор з наукової роботи, старший викладач кафедри управління освітою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів   Наукові основи розроблення моделі управління розвитком професійної  компетентності вчителів української мови і літератури в системі  післядипломної педагогічної освіти   Обґрунтовано наукові основи розроблення моделі управління розвитком професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної …

Ружицький В.А. Сутність і види професійних умінь учителів образотворчого мистецтва

Ружицький В.А., викладач кафедри педагогіки та психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів   Сутність і види професійних умінь учителів образотворчого мистецтва   У статті розкрито питання сутності й видів  професійних умінь учителів образотворчого мистецтва. Ключові слова: професійні вміння, вчителі образотворчого мистецтва, педагогічні вміння,  художні (фахові) вміння, творчі вміння.   Постановка проблеми. Проблема безперервної …

Никоненко Ю.В. Критерії діагностики соціальних здібностей

Никоненко Ю.В., доцент кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук   Критерії діагностики соціальних здібностей   У статті проаналізовано проблеми соціальних здібностей, представлено  критерії діагностики соціальних здібностей особистості.   Ключові слова: соціальні здібності, критерії, діагностика.   Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, значною мірою визначають процес …

Мартиненко С.А. Педагогічна технологія формування фахової компетентності майбутнього працівника: методологія, цілі, етапи впровадження у навчально-виховний процес

УДК  378.091.2 Мартиненко С.А., аспірантка кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету   Рецензент: Цвєткова Г.Г., викладач кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент   Педагогічна технологія формування фахової компетентності майбутнього працівника: методологія, цілі, етапи впровадження у навчально-виховний процес У статті визначено методологічне підґрунтя педагогічної технології формування фахової компетентності майбутнього працівника: положення соціальної …

Несторук Н. А. Експериментальні дослідження в контексті формування електромеханічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

УДК 37.02 [378 + 621.31] Несторук Н. А., асистент охорони праці і інженерної педагогіки Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії   Рецензент: Лодатко Є. О., професор кафедри охорони праці і інженерної педагогіки Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, доцент   Експериментальні дослідження в контексті формування електромеханічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів   У статті обґрунтовано роль експериментальних досліджень …