Return to Випуск №3(27), 2015 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3630

Демір М.І. Упровадження герменевтичного підходу в навчально-виховний процес  як педагогічна умова формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики

УДК: 378+781.68+008 Демір М. І., аспірантка кафедри педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"   Рецензент: Линенко А.Ф., професор  кафедри педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", доктор педагогічних наук, професор                                                                                               Упровадження герменевтичного підходу в навчально-виховний процес  як педагогічна умова формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики   У статті …

Сітовська Л.В. Аналіз сучасного стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України

                                                                                                                         Сітовська Л.В., старший викладач кафедри права Академії рекреаційних технологій і права   …

Махиня Т.А. Визначення сильних і слабких сторін діяльності навчального закладу у процесі дослідження його внутрішнього середовища

УДК 37.091:37.014.5 Махиня Т.А., доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу  "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Рябова З. В., завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу  "Університет менеджменту …

Ремех Т.О. Компоненти і прояви правової предметної компетентності учня

Ремех Т.О., в.о. завідувача відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук   Компоненти і прояви правової предметної компетентності учня   У статті розкрито питання компетентнісного підходу до навчання учнів правознавства. Визначено поняття "правова предметна компетентність учня", проаналізовано її структуру, з’ясовано й охарактеризовано її складники – інформаційну, логічну, аксіологічну та практично-поведінкову предметні компетенції. …