Return to Випуск №3(27), 2015 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3634

Потапчук Т.В. Методичні аспекти вдосконалення процесу формування  національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів

УДК: 159.923.2-057.875                      Потапчук Т. В.,  координатор з виховної роботи "Музично-педагогічної освіти" Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор   Методичні аспекти вдосконалення процесу формування  національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів   У статті виокремлено соціально-економічні, педагогічні, психолого-педагогічні, регіональні особливості, що обумовлюють методичні рекомендації та мають ураховуватися для забезпечення ефективності формування національно-культурної ідентичності студентів. Ключові слова: методичні аспекти, …

Нікітіна А.В. Лінгводидактичний аналіз тексту посібника  як засіб навчання студентів-філологів

УДК 378. 811.1 Нікітіна А.В., професор кафедри української мови Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", доктор педагогічних наук, доцент   Лінгводидактичний аналіз тексту посібника  як засіб навчання студентів-філологів   У статті висвітлено питання методики лінгводидактичного аналізу тексту посібника на заняттях зі студентами-філологами – майбутніми вчителями української мови і літератури; конкретизовано поняття лінгводидактичного аналізу тексту відповідно …

Білецька І.О. Контроль навчальних досягнень студентів у процесі вивчення лексикології англійської мови

Білецька І. О., завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, доцент   Контроль навчальних досягнень студентів у процесі вивчення лексикології англійської мови   Статтю присвячено проблемі контролю й оцінювання як обов’язкових компонентів професійного навчання; розкрито можливості цього важливого елемента навчального процесу у стимулюванні активності студентів – майбутніх учителів іноземної …

Паладьєва А.Ф. Імплементація інтерактивних методів навчання на заняттях з теоретичної граматики англійської мови

Паладьєва А.Ф.,   доцент кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Коберник О.М.,  завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук   Імплементація інтерактивних методів навчання на заняттях з теоретичної граматики англійської мови   У статті презентовано огляд інтерактивних …