Return to Випуск №1(37), 2019 р.

Розділ “Освіта: стратегія, політика, право”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5499

Герасимова І.Г., Фрицюк В.А. Проблеми розвитку освіти в контексті становлення інформаційного суспільства

Герасимова І.Г., доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, доцент;   Фрицюк В.А., професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, доцент   Рецензент: Мозгальова Н.Г., завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук   Проблеми розвитку освіти в …

Смагін І. І. Нормативний образ сучасного ідеального вчителя

Смагін І.І., директор Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент   Нормативний образ сучасного ідеального вчителя   У статті змодельовано ідеальний образ сучасного вчителя з позицій нормативно-функціонального підходу до розуміння професійних компетентностей педагога. Зазначено, що образ учителя-провідника на шляху до значущої мети в ідеологічному суспільстві сьогодні змінився на образ …

Сотніченко І. І. Керівник як лідер змін нової української школи

Сотніченко І. І., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради  "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук   Керівник як лідер змін нової української школи У статті представлено аналіз ролі керівника закладу загальної середньої освіти як лідера у процесі становлення нової української школи. Визначено основні якості керівника-лідера, способи  їх …