Return to Випуск №1(37), 2019 р.

Розділ “Педагогічна наука”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5501

Пастовенський О. В. Особливості реалізації функцій управління освітою в умовах розвитку освітніх систем

УДК 37.07:005.4 Пастовенський О. В., заступник директора з науково-методичної роботи комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук   Особливості реалізації функцій управління освітою в умовах розвитку освітніх систем   У статті досліджено особливості реалізації функцій управління освітою в умовах розвитку освітніх систем. Зроблено висновок, що для підвищення ефективності управління в освітніх …

Бачинська Є. М. Сервісно-ресурсний центр у контексті потреби змін в освіті дорослих

Бачинська Є. М.,   проректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук, доцент   Сервісно-ресурсний центр у контексті потреби змін в освіті дорослих   У статті розглянуто напрями розвитку освіти та підготовки вчителя відповідно до тенденцій розвитку суспільства, міжнародного досвіду й національних пріоритетів. Визначено, що актуальними є …

Стаднік Н.В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема

Стаднік Н.В., доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Артеменко К.В.,  магістрантка VI курсу спеціальності "Дошкільна освіта" Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка   Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема   У статті розглянуто питання педагогічної культури батьків як важливого чинника розвитку сучасного суспільства, а її …