Return to Випуск №2(38), 2019 р.

Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5653

Безлюдний О. І., Кравченко О. О., Войтовська А. І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності

Безлюдний О. І., ректор Уманського державного педагогічного  університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор; Кравченко О. О., декан факультету соціальної та психологічної освіти  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  доктор педагогічних наук, доцент; Войтовська А. І., викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, аспірант   Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний …

Чикалова М. М., Коваленко С. М. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у процес підготовки фахівців сфери туристичного бізнесу

Чикалова М. М., доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент; Коваленко С. М., доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Клочко Л. І., завідувач кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, кандидат філологічних наук, …

Гаращенко Л.В. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних оздоровлювальних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти

Гаращенко Л.В., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Половіна О. А., доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент   Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних оздоровлювальних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти   У статті розкрито проблему підготовки …

Волинець К. І., Вертугіна В. М. Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів

Волинець К. І., професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Вертугіна В. М., старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Бєлєнька Г. В., завідувач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор   Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів …

Товкач І. Є. Підготовка студентів до формування основ культури читання дітей дошкільного віку

Товкач І. Є. старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук   Підготовка студентів до формування основ культури читання дітей дошкільного віку У статті в контексті підвищення вимог до професійної підготовки фахівців дошкільної освіти на основі аналізу та узагальнення матеріалу з досліджуваної проблеми визначено психолого-педагогічні умови підвищення рівня читацької культури …

Лоза Т.В. Школа тренерства як форма організації навчального процесу для розвитку професійних компетенцій фахових соціальних працівників

Лоза Т. В., доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного  університету імені Олеся Гончара, кандидат педагогічних наук   Школа тренерства як форма організації навчального процесу для розвитку професійних компетенцій фахових соціальних працівників   У статті актуалізовано необхідність розвитку інституту тренерства в середовищі фахової соціальної роботи. Висвітлено результати апробації методики розвитку школи тренерства в умовах вищої освіти. Представлено тематичне наповнення …

Мірошник С.І. Формування толерантності учнів у вивченні української літератури в закладі загальної середньої освітии

УДК 37.02 Мірошник С.І., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук   Формування толерантності учнів у вивченні української літератури в закладі загальної середньої освіти   У статті проаналізовано сутність соціально-філософської категорії "толерантність". Визначено чинники формування толерантності учнів у вивченні української літератури в закладі …

Бєлєнька Г.В. Образна іграшка як засіб формування життєвих цінностей дитини

Бєлєнька Г.В., завідувач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор   Образна іграшка як засіб формування життєвих цінностей дитини У статті представлено сучасний погляд на дитячу гру як на провідний вид діяльності дошкільника та на іграшку як на основний предмет, що акумулює й передає дитині базові образи предметів навколишнього світу, …

Аносова А. В. Методика дослідження культури комунікацій у родині

Аносова А. В., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат психологічних наук   Методика дослідження культури комунікацій у родині   У статті представлено методику дослідження культури комунікацій у родині з позицій розуміння її нормативного функціонування в сучасних соціокультурних умовах. Деталізовано зміст методів дослідження – бесіди, …