Return to Випуск №2(41), 2020 р.

Розділ “Педагогічна наука”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6151

Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Упровадження інформаційних технологій  у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів

Волинець Ю. О., старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Стаднік Н.В., старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», кандидат педагогічних наук   Упровадження інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів   У статті висвітлено й теоретично обґрунтовано …

Чернишова А. М. Філософський підхід щодо вивчення проблеми  підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії

Чернишова А. М., старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського державного університету ім. Івана Франка, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Орлова О. А., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук   Філософський підхід щодо вивчення проблеми  підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії   …

Смагіна Т. М. Карта реалізації компетентнісного потенціалу в освітньому процесі

УДК 37.091.12:005.336.2 Смагіна Т. М., завідувачка кафедри методики викладання навчальних предметів комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук   Карта реалізації компетентнісного потенціалу в освітньому процесі   У статті розглянуто зміст компетентнісного потенціалу освітнього процесу, обґрунтовано актуальність його створення та реалізації в освітньому процесі. Охарактеризовано, проаналізовано та доповнено понятійну систему. …

Ренькас Б. М. Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти

УДК 373-027.12 Ренькас Б. М., методист лабораторії методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук   Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти   У статті обґрунтовано актуальність формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. Виокремлено основні елементи структури стратегії розвитку. Охарактеризовано етапи процесу розроблення, формулювання та впровадження стратегії розвитку …

Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку в сучасній педагогічній теорії і практиці

Стаднік Н. В., старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», кандидат педагогічних наук; Матушевська О. В., методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»   Проблема …

Волинець К. І., Волинець Ю. О., Правдива А. П. Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення до природи  в дітей старшого дошкільного віку

УДК  373.2.015.31:502                                                         Волинець К. І., професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Волинець Ю. О. , старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Правдива А.П. ,  магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка    Сучасні підходи …