Return to Випуск №1(19), 2013 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=650

Ляшенко І.В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності

Ляшенко І.В., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент   Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності   У статті аналізується необхідність і способи формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності. Ключові слова: професійна мотивація, успішна фахова діяльність, умови формуваня мотивації, вища освіта.   Постановка …

Сергієнко Т.М. Обґрунтування критеріїв ефективності процесу соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів

УДК 37.013.78                                                                         Сергієнко Т.М., старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, аспірант Харківської академії культури   Рецензент: Пішун С.Г.,  доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент     Обґрунтування критеріїв ефективності процесу соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів  вищих військових навчальних закладів   Визначено …

Махиня Т. А. Тенденції розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти

УДК 373.21:371.14 Махиня Т. А., доцент кафедри управління навчальними  закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук   Тенденції розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти   Стаття присвячена визначенню способів організації роботи методичних служб із керівниками дошкільних …

Слесик К. М. Культурологічна підготовка педагога до формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів

УДК  174. 37.17 Слесик К. М., завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарних предметів КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук   Культурологічна підготовка педагога до формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів   У статті розкрито систему культурологічної підготовки  педагогів у системі післядипломної освіти до формування етичної культури учнів основної школи у …

Війчук Т.І. Навчання учнів створенню математичних моделей у процесі розв’язування прикладних задач у 5-9 класах

Війчук Т.І., доцент кафедри математики та методики викладання математики Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук   Навчання учнів створенню математичних моделей у процесі розв’язування прикладних задач у 5-9 класах   У статті представлено результати дослідження проблеми навчання учнів методу математичного моделювання на уроках математики в 5-9 класах. Розкрито методичні підходи до …