Return to Випуск №2(23), 2014 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Дем'яненко О.О. Тенденції розвитку загальної середньої освіти в Україні крізь призму філософсько-освітніх питань

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Чубарук О.В. Підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу

Шевченко А.М. Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів

Дубровіна І.В. Індивідуальна самоосвітня діяльність як спосіб розвитку творчої індивідуальності вчителя музики в системі післядипломної освіти

Літікова О.І. Професійна компетентність майбутніх фахівців  з обліку та аудиту в умовах запровадження МСФЗ

Мірошник С.І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів 

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Винарчук Т.М. Веб-статистика як інструмент аналізу сайта

Александрова Н.М. Запровадження спецкурсу "Управлінська культура викладача" як чинника вдосконалення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті

 

Розділ 4. Методика, досвід

Ляхоцька Л.Л. Структурний підрозділ дистанційного навчання закладу післядипломної педагогічної освіти

Сас О.О. Педагогічні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вихователів на семінарсько-практичних заняттях із дошкільної лінгводидактики

Сгадова В.В. Організація творчого пошуку вчителів у школі ​як умова її інноваційного розвитку

Рібцун Ю.В. До проблеми створення програми "Образотворче мистецтво" для роботи із п’ятикласниками з тяжкими порушеннями мовлення

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Чикалова М.М. Педагогічні умови перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму (з урахуванням досвіду Туреччини)

Карташова Л.А., Бендерець Н.М. Досвід навчання інформаційних технологій майбутніх учителів в Японії

 

Розділ 6. Історія освіти

Совгар О.М. Становище  національної школи на теренах Східної Галичини у другій половині XIX – на початку XX століть

Карпенко М.І. Концептуальні засади формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2335