Return to Випуск №3(33), 2017 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Смагін І.І. Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід

Чумак О.В. Механізм регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праціБачинська Є. М.

Вектори змін методичної роботи в закладах загальної середньої освіти в контексті реформування освіти в Україні 

Войтовська А.І. Особливості інклюзивного туризму

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Іщенко В. С.  Педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності

Безкоровайна Л.В. Система профе сійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах

Колеснікова І.В. Визначення критеріїв та показників рівня розвитку медіакультури вчителів у закладі післядипломної педагогічної освіти

Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність як складова професійного самовдосконалення вчителів музичного мистецтва

Гусак В. М. Теоретичні підходи до розвитку професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній освіті

Андрійчук О. І. Методичні умови тестової діагностики для оцінювання навчальних досягнень старшокласників з історії

Шахрай В. М. Проблема формування в підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження

Сас О.О. Розвиток образності мовлення  дітей старшого дошкільного віку засобами художньої картини

 

Розділ 4. Методика, досвід

Карпенко Є.М. Модель формування інформаційно-аналітичних умінь у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в  початковій та дошкільній освіті

Мірошник С.І., Жуленко А.О. Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури

 

Розділ 6. Історія освіти

Твердохліб  Т. С. Висвітлення питання розвитку педагогічної освіти в духовних семінаріях  у вітчизняній духовній періодиці (60-ті роки ХІХ століття)

Козацька І. В. Навчально-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя математики у другій половині ХХ ст.

Селятенко О. В. Співвідношення теорії та практики в підготовці акушерського персоналу  в навчальних закладах Херсонської губернії  наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4957