Return to Випуск №2(38), 2019 р.

Зміст

Розділ "Освіта: стратегія, політика, право"

Герасимова І. Г., Фрицюк В. А. Проблеми розвитку освіти  в контексті становлення інформаційного суспільства

 

Розділ  "Педагогічна наука"

Половіна О. А., Кондратець І. В. Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності  майбутніх вихователів

Волинець К. І.,  Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти  як проблема сучасної освіти

Прокопчук В. Ю. Формування професійно-особистісної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи в контексті педагогічного експерименту

Pozdnyakova Elena. Modeling of educational systems of educational  and rehabilitation institutions as a pedagogical problem

Шахрай В. М. Готовність вчителя як важлива педагогічна умова  формування цінності життя в підлітків

Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками

Планідіна О. М. Сутнісний зміст морально-етичного концепту "доброта"  та передумови формування почуття доброти  в дітей старшого дошкільного віку

Пуйо О. І. До проблеми формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку засобами рухливої гри в закладах дошкільної освіти

Коптіла Ю. М. Розвиток творчої особистості учня в сучасному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти

 

Розділ "Методика, досвід, педагогічна практика"

Безлюдний О. І., Кравченко О. О., Войтовська А. І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності

Чикалова М. М., Коваленко С. М. Упровадження інноваційних педагогічних технологій  у процес підготовки фахівців сфери туристичного бізнесу

Гаращенко Л.В. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних оздоровлювальних технологій в освітньому процесі  закладів дошкільної освіти

Волинець К. І., Вертугіна В. М. Виробнича (організаційна) практика  як важлива складова професійної підготовки магістрів

Товкач І. Є. Підготовка студентів до формування основ культури читання дітей дошкільного віку

Лоза Т.В. Школа тренерства як форма організації навчального процесу  для розвитку професійних компетенцій фахових соціальних працівників

Мірошник С. І. Формування толерантності учнів у вивченні української літератури  в закладі загальної середньої освіти

Бєлєнька Г. В. Образна іграшка як засіб формування життєвих цінностей дитини

Аносова А. В. Методика дослідження культури комунікацій у родині

 

Розділ  "Освіта за кордоном, історія освіти"

Tverdokhlib T. S., Skrypnyk N. S. Organization of Pedagogical Practice of Students of  Secondary and Elementary Educational Institutions of the Orthodox Church  (the end of the nineteenth century – the beginning of the twentieth century)

Карпич І. О. Розкриття історії вітчизняного дитячого руху в українських періодичних виданнях   (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5647