Return to Випуск №3(39), 2019 р.

Розділ “Педагогічна наука”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5882

Пастовенський О. В. ЗВЗ-аналіз освітніх систем

УДК 37.07:005.4 Пастовенський О. В., заступник директора з науково-методичної роботи комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук   ЗВЗ-аналіз освітніх систем У статті досліджено особливості ЗВЗ-аналізу освітніх систем, який дає можливість визначити основні збурення освітніх систем на основі розгляду зв’язків внутрішніх компонентів систем із зовнішніми структурами, що взаємодіють з ними. …

Староста В. І. Готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності: сутність, структура

УДК 371.134:378-057.875 Староста В. І., професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", доктор педагогічних наук, професор   Готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності: сутність, структура   У статті проаналізовано погляди дослідників щодо проблеми готовності до педагогічної діяльності; виявлено значну кількість дефініцій цього поняття та суттєвих ознак (готовність як …

Чалій Л. В. Спортивна анімаційна діяльність студента в контексті життєвої компетентності

Чалій Л. В., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Демчук О. О., доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат психологічних наук   Спортивна анімаційна діяльність студента в контексті життєвої компетентності   У статті розкрито сутність спортивної анімаційної діяльності студента в контексті системного підходу як …

Тимченко О. В. Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів

Тимченко О. В., викладач Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради  "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж"   Рецензент:  Стаднік Н. В., старший викладач кафедри педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради  "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", кандидат педагогічних наук     Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів   У …