Return to Випуск №3(39), 2019 р.

Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5884

Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В., Пономарьова Н. О. Досвід реалізації науково-дослідницької складової професійної підготовки майбутніх учителів інформатики

Білоусова Л. І., професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат фізико-математичних наук, професор; Олефіренко Н. В., завідувач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент; Пономарьова Н. О., декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент   Рецензент: Гризун Л. Е., професор кафедри інформатики Харківського національного …

Андрощук Л. М., Неперіодичні видання як компонент науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні

УДК 37(049):[378.013:793.3](477) Андрощук Л. М., завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент, професор   Неперіодичні видання як компонент науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні   У статті розкрито питання методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні, використання неперіодичних …

Волинець К. І., Волинець Ю. О., Стецюра М. В. Особливості підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності дошкільної й початкової освіти

Волинець К. І., професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Волинець Ю. О., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Стецюра М. В., магістрантка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка     Особливості підготовки майбутніх вихователів до   забезпечення наступності дошкільної й початкової освіти У статті розглянуто окремі …

Пастовенський О., Ренькас Б. Примірне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти

УДК 373.1:373.5(477) Пастовенський О., проректор з науково-методичної роботи Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,  доктор педагогічних наук; Ренькас Б.,  методист лабораторії впровадження освітніх інновацій Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук   Примірне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти   У статті проаналізовано особливості побудови внутрішньої системи забезпечення …

Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності

Волинець Ю. О., старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,  кандидат педагогічних наук; Стаднік Н. В., старший викладач кафедри педагогіки і психології  дошкільної та початкової освіти Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", кандидат педагогічних наук   Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності   У статті теоретично обґрунтовано проблему …