НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №2(14), 2011

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Клокар Н.І. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній освіті регіону на засадах диференційованого підходу

Заманов А.Д., Кязым-заде А.Г. Основные направления инновационной реформы в сфере общего образования Азербайджанской Республики

Якухно І.І. Сутність, принципи і функції інноваційного педагогічного процесу в регіональній системі післядипломної освіти

Карташова Л.А. Методологічні основи створення та застосування інформаційно-технологічної системи навчання студентів суспільно-гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Василенко Н.В. Розвиток соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти

Капченко Л.М. Моделювання роботи у професійно-технічних навчальних закладах державної служби зайнятості

Павленко І.М. Способи впровадження навчальних інформаційних ресурсів

Ковальова С.В. Дисемінація інноваційних зарубіжних моделей стилів навчання дорослих у процесі підвищення кваліфікації вчителів мистецького профілю

Чмир В.М. Компетентнісно-орієнтований підхід до підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей

Бондарук І.П. Можливості шкільних курсів історії у розвитку критичного мислення учнів

Торган М.М. Формування функціональної компетентності менеджерів освіти щодо здійснення контрольно-діагностичних функцій у загальноосвітній школі

Аносова А.В. Інтернет як середовище прояву комунікативної культури старшокласників

Маримонська Л.А. Прийоми роботи з англомовним художнім текстом в 11 класі загальноосвітнього навчального закладу

Передерій О. Л. Становлення основних складових Я-концепції особистості учнів вальдорфської школи

Кучерява Ю.В. Педагогічна творчість вчителя в контексті його інноваційної педагогічної діяльності

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Фролова Т.Я. Выбор ориентировочной основы действия как способ повышения эффективности обучения нормам правописания

Дегтярьова Г.А. Інноваційні форми роботи з удосконалення ІКТ-підготовки вчителів-предметників у системі неперервної освіти

Ческая Т.Ю., Сосновский Ю.В. Технология создания модели экспертной системы в учебном процессе посредством информационно-вероятностной логики

Пєтушкова Л.А. Психологічний супровід профільного навчання учнів

Ружицький В.А. Організація розвитку професійних умінь учителів образотворчого мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти

Абабілова Н.М. До питання про оновлення змісту освіти з метою формування конкурентноздатних перекладачів

Боднар О.С. Управління аналітико-експертною діяльністю у загальноосвітніх   навчальних закладах за допомогою посадових сертифікатів

 

 

Розділ 4. Методика, досвід

Мірошник С.І. Компетентнісний підхід у навчанні української літератури на основі впровадження технології розвитку критичного мислення

Лабудько С.П. Розвиток інноваційної ініціативи вчителів у процесі використання сучасного  навчального обладнання

Тарнавська Т.В. Методи формування навичок ефективного професійного іншомовного спілкування

Берестецька Н.В. Інтегроване навчання як інноваційна форма організації процесу іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей

Большукіна А.В. Управління інноваційною діяльністю в навчальному закладі

Бицько О.К. Методичні рекомендації до вивчення кримськотатарської прози в загальноосвітніх школах України

Сотніченко І.І. Організація  навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі

Бендерець Н.М., Борбіт А.В. Дистанційна форма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Київській області: реалії, проблеми, перспективи

Волинець І.М. Позакласна робота з літературного краєзнавства в курсі світової літератури

Петровський С.С. Етапи роботи над створенням проекту  у процесі вивчення інформатики

Kluinina N.V. Manager of Learning  Foreign  Language

 

Розділ 6. Історія освіти

Басаргина Л.В. Совершенствование системы подготовки и постдипломного профессионального развития учителей-логопедов в Алтайском крае

Гарбуза Т.В. Використання  інформаційних технологій у дистанційному навчанні  іншомовного спілкування в університетах  Великої Британії