Return to Випуск №1(22), 2014 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1906

Бугайова Т.І. Вплив соціального фону на результати педагогічного прогнозування

Бугайова Т.І., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Університету менеджменту освіти НАПН України   Рецензент: Коляда М. Г., завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент   Вплив соціального фону на результати педагогічного прогнозування   У статті розглядаються проблеми …

Федорова Є. В. Структура громадянськості особистості студента

УДК 001.124 : 37.035.6 : 37.017.4 Федорова Є. В., провідний спеціаліст відділу аспірантури і докторантури Хмельницького національного університету   Рецензент: Чорна К. І., завідувач лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник   Структура громадянськості особистості студента У статті розкрито сутність і структуру поняття "громадянськість …

Княжева І. А. Класифікаційна характеристика технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності “Дошкільна освіта”

Княжева І. А., докторант кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського", кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Карпова Е. Е., завідувач кафедри дошкільної педагогіки  Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського", доктор педагогічних наук, професор   Класифікаційна характеристика технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта"   У статті розкрито сутність поняття …

Коляда М. Г. Вибір оптимальних форм, способів і методів організації навчального процесу за індивідуально орієнтованою освітньою системою

УДК 378.147:004.056.5 Коляда М. Г., завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент   Вибір оптимальних форм, способів і методів організації навчального процесу за індивідуально орієнтованою освітньою системою   Метою статті є спроба виділення основних свобод студентів (як визначальної риси особистісно орієнтованого освітнього процесу) сфери …

Семенчук В.В. Формування творчої самореалізації особистості у процесі вивчення музичної інформатики

УДК 78(07):004 Семенчук В.В.,  доцент кафедри української літератури та українознавства та кафедри музичного мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини   Рецензент: Балдинюк Д.І., завідувач кафедри музичного мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук   Формування творчої самореалізації особистості у процесі вивчення музичної інформатики   Розглянуто викладання музичної інформатики із застосуванням інноваційних методів …

Мозговий В. Л. Психопедагогічний аспект підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії: історія питання

Мозговий В. Л., докторант відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент   Психопедагогічний аспект підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії: історія питання   У статті досліджується становлення психопедагогіки як наукового напряму сучасної дидактики. Аналізуються погляди теоретиків педагогічної і психологічної науки щодо …

Мороз І. В. Перше покоління українських підручників із всесвітньої історії: проблеми змісту та структури

УДК 371.671: 94(100) (075.3) Мороз І. В., аспірантка лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України   Рецензент: Малієнко Ю. Б., старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук   Перше покоління українських підручників із всесвітньої історії: проблеми змісту та структури   У статті розкрито процес створення …

Онофрійчук Л.О. Стиль управління керівника як умoвa фoрмувaння соціально-педaгoгічнoгo клімaту кoлективу ДНЗ

УДК [373.2 : 005.95] : 005.34 (045) Онофрійчук Л.О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Пісоцька  Л. C., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Стиль управління керівника як умoвa фoрмувaння соціально-педaгoгічнoгo клімaту кoлективу ДНЗ У статті …