Print this Сторінка

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2824

Шевченко В.Л. Формула компетентності

УДК 377.091:37.018.43 (086)   Шевченко В. Л., кандидат військових наук, доцент, докторант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України   Формула компетентності   У статті здійснено аналіз трактувань  понять "компетентність" і "компетенція" в різних наукових публікаціях та енциклопедичній. Викладено власну позицію автора щодо цих тлумачень, наголошено на необхідності чіткого розмежування понять у контексті переходу …

View page »

Левченко Л.С., Чикалова М.М. Вплив володіння іноземною мовою на формування професійної компетентності студентів немовних спеціальностей

Левченко Л.С., директор Інституту педагогіки і практичної психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент; Чикалова М.М., доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Лазарєв М.О., завідувач кафедри педагогічної творчості і педагогічних технологій Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, …

View page »

Павлишина Н.Б. Аналіз сучасного стану готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в закладах соціального обслуговування людей похилого віку

Павлишина Н.Б., старший викладач кафедри педагогіки вищої школи Професійного вищого навчального закладу  "Академія рекреаційних технологій і права"   Рецензент: Бєлікова Н.О., професор кафедри фітнесу та рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор педагогічних наук, доцент   Аналіз сучасного стану готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в закладах соціального обслуговування людей похилого віку   У статті …

View page »

Чубарук О.В. Мотиваційно-ціннісний компонент управління розвитком професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти

УДК 37.018.46  Чубарук О.В., старший викладач кафедри управління освітою Комунального навчального закладу Київської обласної ради  "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"   Мотиваційно-ціннісний компонент управління розвитком професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти   Висвітлено сутність мотиваційно-ціннісного компонента управління розвитком професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти як систе­моутво­­рювального …

View page »

Аносова А.В. Самопізнання та самовдосконалення як складові процесу формування комунікативної культури індивіда”

УДК 159.9 Аносова А.В.,  методист кабінету практичної психології і соціальної роботи Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук   Самопізнання та самовдосконалення як складові процесу формування комунікативної культури індивіда   Статтю присвячено питанням самопізнання і самовдосконалення особистості, яка прагне гармонізації свого внутрішнього світу, що спричиняє позитивну динаміку розвитку її …

View page »

Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії

УДК: 372.894 (477): 371. 315 Гриценко А. П.,  аспірант кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету   Рецензент: Баханов К. О., професор кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук   Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників …

View page »

Марущак О.М. Психолого-педагогічні особливості використання дитячих періодичних видань у навчально-виховному процесі початкової школи

Марущак О. М., асистент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, здобувач   Рецензент: Климова К. Я., завідувач кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор   Психолого-педагогічні особливості використання дитячих періодичних видань у навчально-виховному процесі початкової школи У статті проаналізовано психолого-педагогічні особливості використання дитячих періодичних видань у навчально-виховному процесі початкової …

View page »

Большукіна А. В. Експериментальна перевірка ефективності моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах

Большукіна А. В., аспірантка Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України   Рецензент: Рябова З. В., завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор   Експериментальна перевірка ефективності моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на …

View page »