Return to Випуск №2(41), 2020 р.

Зміст

Розділ  "Педагогічна наука"

Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Упровадження інформаційних технологій  у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів

Чернишова А. М. Філософський підхід щодо вивчення проблеми  підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії

Смагіна Т. М. Карта реалізації компетентнісного потенціалу в освітньому процесі 

Ренькас Б. М. Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти

Стаднік Н. В.,  Матушевська О. В. Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку  в сучасній педагогічній теорії і практиці

Волинець К. І., Волинець Ю. О., Правдива А. П. Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення до природи  в дітей старшого дошкільного віку

 

Розділ "Методика, досвід, педагогічна практика"

Товкач І. Є. Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками щодо формування в дітей основ культури читача

Кучерявий Р. М. Методи навчання на заняттях фізичної культури

Гаращенко Л. В., Шіндер І. Д. Застосування ігрового методу в процесі навчання  дітей молодшого дошкільного віку рухових дій

 

Розділ  "Освіта за кордоном, історія освіти"

Федів В. І., Олар О. І., Бірюкова Т. В. Історичний аспект виникнення і поширення кейс-методу

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6146