Return to Випуск №1(19), 2013 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=646

Потапчук Т. В. Соціально-психологічні особливості формування ідентичності в студентському віці

УДК:159.923.2-057.875             Потапчук Т. В., заступник декана з виховної роботи музично-педагогічного   факультету Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент     Соціально-психологічні особливості формування ідентичності в студентському віці   У статті розкрито проблему формування ідентичності у студентському віці, оскільки це період самовизначення особистості, формування уявлень про своє "Я", засвоєння поведінкових рольових стереотипів, усвідомлення системи цінностей, …

Стецюк К. В. Теоретичні засади деонтологічного підходу до формування екологічної культури майбутніх фахівців

УДК 378.147+37.013+504 Стецюк К. В., доцент кафедри історії та українознавства Луганського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук   Теоретичні засади деонтологічного підходу  до формування екологічної культури майбутніх фахівців   У статті розглянуто питання актуальності реалізації деонтологічного підходу до процесу формування екологічної культури майбутнього спеціаліста. Розкрито сутність понять "екологічні знання", "норма", "обов’язок" як ключових в екологічній …

Силко Р.М. Особливості естетичного виховання студентів засобами музейної педагогіки

Силко Р.М., доцент кафедри естетичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка   Особливості естетичного виховання студентів засобами музейної педагогіки   У статті розкрито особливості використання засобів музейної педагогіки в контексті естетичного виховання студентів. Ключові слова: музейна педагогіка, сприймання, експозиція, естетичне виховання.   Постановка проблеми. Процес перебудови економіки країни поступово впливає на культуротворчу й …

Федорова Є.В. Гуманізація відносин як базова основа виховання громадянськості студентів з особливими потребами

УДК 376.2 : 37.062.2 Федорова Є.В., викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету   Гуманізація відносин як базова основа виховання громадянськості студентів з особливими потребами   У статті розкрито сутність, особливості та основні напрями гуманізації відносин в інтегрованому середовищі вищого навчального закладу як базової основи виховання громадянськості студентів з особливими …

Рогова В.С. Компетентнісний підхід до формування конкурентоспроможності майбутніх інженерів у галузі міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки

Рогова В.С., аспірант та асистент кафедри технічної іноземної мови Донецького національного технічного університету   Рецензент: Коляда М. Г., завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки, доктор педагогічних наук, доцент                                          Компетентнісний підхід до формування конкурентоспроможності майбутніх інженерів у галузі міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки   Статтю присвячено питанню реалізації компетентнісного підходу у формуванні конкурентоспроможності майбутніх …

Кічук Н. В. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх молодших спеціалістів медичної галузі

УДК 377.03:616 Кічук Н. В., завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор   Розвиток комунікативних здібностей майбутніх молодших спеціалістів медичної галузі   У статті розглянуто проблему наявності розвинених комунікативних здібностей молодшого медичного спеціаліста як актуальну вимогу до його успішної професійної діяльності. Запропоновано особистісно зорієнтоване спілкування як потужний інструмент …

Рябова З. В. Маркетингові дослідження якості надання освітніх послуг навчальним закладом

УДК.  371.1.07 Рябова З. В., доцент кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" НАПН України,  кандидат педагогічних наук, доцент   Маркетингові дослідження якості надання освітніх послуг  навчальним закладом   У статті розкрито сутність маркетингових досліджень, представлено їх характеристику. Описано способи використання Інтернет-ресурсів у проведенні таких досліджень. Визначено можливості …

Андрощук Л. М. Індивідуальний стиль діяльності педагога-хореографа як наукова проблема

Андрощук Л. М., доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук   Індивідуальний стиль діяльності педагога-хореографа як наукова проблема   У статті проаналізовано індивідуальний стиль діяльності як наукову проблему. Розкрито поняття та структуру індивідуального стилю діяльності педагога-хореографа. Запропоновано класифікацію індивідуальних стилів діяльності вчителя хореографії. Ключові слова: індивідуальність, …