Return to Випуск №1(37), 2019 р.

Зміст

Розділ "Освіта: стратегія, політика, право"

Герасимова І.Г.,  Фрицюк В.А. Проблеми розвитку освіти  в контексті становлення інформаційного суспільства

Смагін І. І. Нормативний образ сучасного ідеального вчителя

Сотніченко І. І. Керівник як лідер змін нової української школи

 

Розділ  "Педагогічна наука"

Пастовенський О. В. Особливості реалізації функцій управління освітою  в умовах розвитку освітніх систем

Бачинська Є. М. Сервісно-ресурсний центр у контексті потреби змін в освіті дорослих

Стаднік Н.В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку  як педагогічна проблема

 

Розділ "Методика, досвід"

Тимченко О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності  майбутніх фахівців освіти

Плохотнюк О. О., Клязника В. М., Мороз О. Г., Осінська Ж. В. Сучасні аспекти мовленнєвої компетенції викладача

Лайчук А.М. Формування морально-вольових якостей учнів під час тренувального етапу в спортивній школі

 

Розділ  "Освіта за кордоном"

Задорожна-Княгницька Л. В. Професійні стандарти для керівників закладів освіти:  недосліджені аспекти світового досвіду

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5497