Return to Випуск №2(26), 2015 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Сліпчук В.Л. Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців  фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції

Осадчий І.Г. Концепція громадянського виховання учнів  у системі загальної середньої освіти України:  Авторський проект

Полтавцев О. Г. Формування громадянських компетентностей в Україні: проблеми та перспективи

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Шевченко В.Л. Формула компетентності

Левченко Л.С., Чикалова М.М. Вплив володіння іноземною мовою на формування професійної компетентності студентів немовних спеціальностей

Павлишина Н.Б. Аналіз сучасного стану готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в закладах соціального обслуговування людей похилого віку

Чубарук О.В. Мотиваційно-ціннісний компонент управління розвитком професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти

Аносова А.В. Самопізнання та самовдосконалення як складові процесу формування комунікативної культури індивіда"

Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії

Марущак О.М. Психолого-педагогічні особливості використання дитячих періодичних видань у навчально-виховному процесі початкової школи

Большукіна А. В. Експериментальна перевірка ефективності моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Мірошник С.І. Організація діяльності учнів над основною частиною  наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві)

Дем’яненко О.О. Світ фантастики Роберта Шеклі очима шестикласника

 

Розділ 4. Методика, досвід

Ревуцька Н.М. Оцінювання якості знань студентів педагогічних спеціальностей засобами тестового контролю

Василенко Н.В. Технологія організації самостійної роботи в системі безперервного навчання  педагогічних працівників

Сас О.О., Ференчук Н.В. Метод моделювання в розвитку мовлення  дітей старшого дошкільного віку

 

Розділ 5. Освіта за кордоном   

Chyrva, А. S.  Higher Education Internationalization while Cutting Resources (On the example of USA)

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2820