Return to Випуск №1(25), 2015 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Демешкант Н.А. Європейський вектор модернізації процесу підготовки сучасного фахівця

Палкин В.А., Дмириева И.В. К вопросу об углублении противоречий между информационной цивилизацией  и культурой

Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку механізмів фінансування вищої освіти в Європейському Союзі

Вихрестенко Ж.В. Домашня (сімейна) освіта як альтернативна форма загальної середньої освіти

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Клокар Н.І. Регіональна модель управління системою підвищення кваліфі­ка­ції педаго­гічних кадрів

Ковальова С.В. Концепт  передового педагогічного досвіду як соціально-педагогічної категорії

Семенова А.В. Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентами: синергетичний підхід

Панченко Т.Л. Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації

Muntian, S.G.  The extracurricular activity: a key to improving the quality of foreign language training

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Kolodko, Т.  Computer-based media in developing listening and speaking skills to business students

Плівачук К.В. Традиції та тенденції морального виховання в українській родині

Мірошник С.І. Послідовність організації та категоріальний апарат  учнівського наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві)

 

Розділ 4. Методика, досвід

Шевченко А.М. Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників до організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів

Козинець І.І. Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням

 

Розділ 5. Освіта за кордоном   

Ляшенко І.В. Перспективи розвитку дистанційного навчання у вищій школі

 

Розділ 6. Історія освіти

Іващенко К.В. Досвід організації соціально-виховної роботи з дітьми за місцем проживання у ІІ половині XХ столітті

 

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2628