Return to Випуск №3(39), 2019 р.

Зміст

Розділ "Освіта: стратегія, політика, право"

Палкин В.А. Формирование "family interneticus" в Украине  в условиях развития информационного общества

 

Розділ  "Педагогічна наука"

Пастовенський О. В. ЗВЗ-аналіз освітніх систем

Староста В. І. Готовність майбутніх учителів  до педагогічної діяльності: сутність, структура

Чалій Л. В. Спортивна анімаційна діяльність студента  в контексті життєвої компетентності

Тимченко О. В. Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів

 

Розділ "Методика, досвід, педагогічна практика"

Білоусова Л. І.,  Олефіренко Н. В.,  Пономарьова Н. О. Досвід реалізації науково-дослідницької складової  професійної підготовки майбутніх учителів інформатики

Андрощук Л. М., Неперіодичні видання як компонент науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні

Волинець К. І.,  Волинець Ю. О.,  Стецюра М. В. Особливості підготовки майбутніх вихователів до забезпечення  наступності дошкільної й початкової освіти

Пастовенський О.,  Ренькас Б.  Примірне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  в закладі загальної середньої освіти

Волинець Ю. О.,  Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку  в ігровій діяльності

 

Розділ  "Освіта за кордоном, історія освіти"

Бєлєнька Г. В., Шинкар Т. Ю. Дошкільна освіта України в 30-ті роки ХХ століття: зразкова дошкільна установа як центр методичної роботи 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5877